App Best Audiobook 2018

Saturday, March 23, 2019

Hai Vợ - Hồ Biểu Chánh Ebook epub/awz3 and audiobook


Best Audiobook Apps 2018: Taudio This is Android Application for Online audiobook Stream.audiobook Played and Download also that file example: Stephen King,harry potter,Twilight,The Lord of the Rings ….. And Also you can share your favorite song Url to your friend/relative.Enajoy With this newly app.

  • Download App Audiobook :link
  • Download Ebook: epub/awz3
  • Download Audio Book:linkTác phẩm : Hai Vợ (Sài Gòn - 1955)
Tác giả : Hồ Biểu Chánh
Người đọc : Vân Yến và Thanh Tùng
Gần đây, một khách giang hồ trót mấy mươi năm bôn ba gởi bước khắp non sông, tình cờ trở lại nguồn Khổng Tước, nhìn cảnh cũ, nhớ người xưa bỗng cảm hứng nên ngâm một bài thi thất ngôn bát cú, tả phong cảnh Gò Công có hai câu trạng như vầy:
Sơn Qui phưởng phất hồn văn vật
Vàm Láng ồ ào sóng cạnh tranh.
Chắc có nhiều anh chị em bốn phương chưa biết Sơn Qui là cái gì ở đâu.
Sơn Qui là một giồng cát trong tỉnh Gò Công.
Vùng Gò Công nằm dựa mé biển, nên thấp thỏi sình lầy, nhưng có mấy cái giồng cát nổi lên ngang dọc, giữa những cánh đồng ruộng vui vẻ, với màu lúa hết xanh rồi vàng, bằng thẳng một mực dầu phía trên hay phía dưới.
Những giồng Tháp, giồng Tre, giồng Nâu, giồng Cát, giồng Găng, giồng Trôm, giồng Ông Huê, giồng Sơn Qui, giồng nào cũng có trải qua những giai đoạn thăng trầm, cũng được thế cuộc ghi dấu lịch sử hoặc hùng hào, hoặc xán lạn.
Giồng Sơn Qui là trung tâm khai hóa trong vùng Khổng Tước, nguyên là cái lò nung đúc nhân tài để giúp chúa Nguyễn trung hưng hồi cuối thế kỷ 18...

No comments:

Post a Comment

Followers

Total Pageviews

Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *